Majalah Al-iman Edisi 27 (Juni 2018)

Bolehkah Berpuasa Sunnah Syawal Sebelum Membayar Puasa Ramadhan ?

Apabila seorang wanita hendak berpuasa sunnah enam hari dari bulan Syawal sementara dia masih punya hutang puasa Ramadlan dan belum men-gadla’nya, apakah dia boleh lang-sung melaksanakan puasa Sun-nah tersebut baru kemudian melaksanakan qadla atau harus mengadla puasa Ramadlannya dahulu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *