Study Tour & BAKSOS MA Tahfidzul Qur’an

Dan senantiasa hamba-Ku mendekatkan diri kepadaKu dengan ama-lan-amalan sunnah sehingga Aku mencintainya. Jika Aku telah mencin-tainya, maka Aku akan memberi pe-tunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, memberi petunjuk pada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, memberi petunjuk pada tangannya yang ia gunakan untuk memegang, memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepada-Ku, pasti Aku mengabulkannya dan jika ia memohon perlindungan, pasti Aku akan melindunginya.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *